Řádné zasedání dne 25. ledna 2006

Výbor UPČR se domnívá, že vládá ČR má nejasnou politiku v oblasti zdravotnictví do budoucna, tj. není vůbec jasný způsob řádného a dostupného zdravotnictví. Dále vyslovil obavu, že mediálně čitelné chování ministerstva zdravotnictví naznačuje, jakoby soukromá zdravotnická zařízení byla apriori méně kvalitní než státní zdravotnická zařízení. Na základě tohoto byla přijata písemná podoba stanoviska UPČR, která byla zároveň jednomyslně schválena pro zaslání ČTK, jako postoj celé Unie pacientů ČR.