O nás

Unie pacientů ČR

je nezisková organizace orientující se na zlepšení kvality poskytované lékařské péče. Klade si za cíl vybudovat kvalitní a rychlý zdroj informací v oblasti poskytovaných služeb ve zdravotnictví a souvisejícího práva.

Již 12 let připravuje anketu Lékař roku, dále produkuje informační/osvětová videa Až do morku kostí, nově provozuje Aplikaci pro vyhledání vhodného místa u poskytovatelů sociální i lůžkové zdravotní péče.

Unie pacientů ČR usiluje o maximální informovanost o onemocněních, zásadách správné klinické praxe a moderních trendech léčby a prevence mezi širokou veřejností. Byla založena v roce 2005. Její členská základna je tvořena pacienty ze všech krajů ČR.