Pro zařízení

Unie pacientů ČR si dala za cíl zpřístupnit co nejvíce informací o zařízeních, poskytující sociální a sociálně-zdravotní péči a jejich službách. Zároveň chce Unie pacientů ČR dosáhnout umístění potřebných pacientů/žadatelů v co možná nejkratší době v zařízeních jim vyhovujících, a to nejen z pohledu relevantnosti poskytované péče v souladu s jejich obtížemi. Vyhledávání vhodného zařízení je prováděno v reálném čase v závislosti na volných kapacitách jednotlivých zařízení s přihlédnutím k vybrané lokalitě pacientem/žadatelem.

Vyplnění informací o zařízení neboli registrace zařízení je shrnut do tří kroků. V prvním kroku se vyplní údaje o kontaktní osobě, která je pro zařízení určena. Ve druhém kroku se vyplní informace o zařízení a v posledním kroku se vyplní informace o službách, které zařízení poskytuje.

 

Pokračovat v registraci zařízení

 

Prosíme vyplňujte pečlivě a úplně, pro zařazení vašeho zařízení do vyhledávání jsou zpracovávány veškeré údaje.

 

Výhody aplikace 

- jednoduchý formulář pro registraci zařízení

- cílenost vhodných pacientů pro zařízení

- jednoduchý formulář pro zjištění aktuálního stavu a potřeb pacienta/žadatele

- okamžitá odezva systému v podobě seznamu vhodných zařízení

- zpětná reakce vybraného zařízení do 24 hodin (v pracovní dny)

- možnost výběru lokality

- určení výše příspěvku žadatele na požadovanou péči (nejedná-li se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění)

- v případě plného obsazení vhodných zařízení možnost uložení požadavku do systému. Jakmile se uvolní vhodné zařízení, bude pacient/žadatel automaticky kontaktován

- kompletní informace o zařízeních včetně fotografií

- šetří čas zbytečným vyhledáváním a kontaktováním nevyhovujících zařízení, komunikaci s pacienty, které nejsou pro zařízení vhodné