Řádné zasedání dne 18. ledna 2006

Výbor UPČR vyslovil obavu se změnami v oblasti centrálních nákupů léků a možného zhoršení péče o pacienty některých onemocnění a navrhl tuto obavu veřejně prezentovat v médiích. V diskusi bylo dohodnuto, že na příštím zasedání dojde k jednoznačnému vyjádření celé UPČR k tomuto tématu.