Mimořádné zasedání dne 22. února 2006

Byl přijat text, vyjadřující postoj UPČR ke stávce lékařů.a lékarníků

 

TEXT:

 

Oficiální podpora UPČR ze dne 22. února 2006

 

Vážené lékařky a lékárnice, vážení lékaři a lékárníci,

i my, Unie pacientů České republiky, tedy Vaši pacienti, podporujeme Vaše oprávněné požadavky. Plně chápeme, že Vás současná situace Vašich profesí přiměla vyjít do ulic. Jsme rovněž znepokojeni a cítíme obavy z možného vývoje.

Naše osudy máte každodenně v rukou, Vaši práce si ceníme, víme však, že problémy způsobené současným stavem našeho zdravotnictví Vám, se dotýkají bezprostředně i nás, pacientů.

Rušení nemocnic, rušení ordinací, ohrožení dodávek léků, snahy omezit úhrady pro řadu z nás životně důležitých preparátů a další opatření zhoršující kvalitu péče o pacienty, nás znepokojují.

Znepokojuje nás rovněž stanovování limitů omezujích lékaře při jejich výkonech, protože nemusí odrážet individuální potřeby pacientů. Dále snaha nutit lékaře hledat za všech okolností nejlevnější způsoby léčby, které však, jak dobře víme, nejsou v léčbě vždy dostatečně účinné a které jsou v mnoha případech již často překonané, je nesprávná.

Také si myslíme, že snížení marží lékáren v této podobě nepovede k zásadním úsporám ve zdravotnictví. Všichni přeci potřebujeme dostupné lékárny. Není pro nás představitelné, aby obce a menší města zůstala bez lékáren.

Současně využíváme této příležitosti k apelu na všechny pacienty České republiky, protože zodpovědný pacient může přispět svým přístupem ke zlepšení stavu našeho zdravotnictví. Proto se nebráníme přenesení přiměřené odpovědnosti na nás, pacienty. Chceme mít jistotu, že úrověň péče, která je nám ze strany lékařů poskytována, je na nejvyšší možné úrovni. Takovou jistotu však může poskytnout, mimo jiné, pouze jasná a ucelená koncepce státu v oblasti zdravotnictví, nikoli však izolovaná a chaotická opatření.

Spokojený zdravotník je zárukou spokojeného pacienta. Vaše požadavky proto plně podporuje nejen necelých 10.000 členů naší unie, ale jsme přesvědčeni že i 10 miliónů našich spoluobčanů.

 

Unie pacientů České republiky