VÝSLEDKY ANKETY LÉKAŘ ROKU 2016

PACIENTI VYBRALI SVÉHO NEJOBLÍBENĚJŠÍHO LÉKAŘE, ODBORNÍCI OCENILI OSOBNOSTI Z ŘAD LÉKAŘŮ

Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 20. dubna 2017 od 19.00 hod. v Kině Atlas, Praha - Florenc.
Pacienti rozhodli o vítězích 9. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky.
Letošní ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

 • Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři
  MUDr. Alena Štáhlichová 
  praktická lékařka Klatovy
 • Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních - Lékař u lůžka
  Prof. Miroslav Ryska, CSc.
  Chirurgická klinika 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha
 • Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí - Lékař specialista
  MUDr. Pavlína Lisá
  Fakultní nemocnice Motol, ambulance pro intersticiální plicní nemoci

V odborné části ankety byli oceněni:

 • Hippokratova cena
  Ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti, nominace Centrum Paraple, o.p.s..
  Doc. MUDr. Igor Čižmář
  Oddělení úrazové chirurgie FN Olomouc, Primář oddělení,
  vedoucí Traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc
 • Jeseniova cena
  Určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.
  Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
  primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Praha.
 • Ocenění za celoživotní přínos medicíně
  Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
  Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

V případě dotazů nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

 

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

 

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz