Výsledky ankety Lékař roku 2013

Pacienti vybrali svého nejoblíbenějšího lékaře, odborníci ocenili osobnosti z řad lékařů.

Pacienti rozhodli o vítězích již 6. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky.
Letošní 6. ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

 • Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři
  MUDr. Martina Raková
  Ordinace praktického lékaře Brno – Slatina
 • Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních
  MUDr. Tomáš Brabec
  Interní ambulance, Vojenská nemocnice Brno

V odborné části ankety byli oceněni:

 • Hippokratova cena
  Ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.
  MUDr. Eva Tauchmanová
  lékařka-anestezioložka, získává ocenění za dlouhodobou práci při poskytování přednemocniční a nemocniční neodkladné péče, jako primářka Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici v Semilech a lékařka výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zachránila nespočet lidských životů.
 • Jeseniova cena
  Určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.
  MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
  Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Je vedoucím týmu odborníků, který zkoumá mechanismy vzniku epileptických aktivit v lidském mozku. Jejich poznatky přispívají k prevenci a léčbě této závažné nemoci, kterou v Česku trpí přibližně 75 000 lidí.
 • Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru mikrobiologie a imunologie
  Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
  Člen Učené společnosti České republiky, přes třicet let předseda redakční rady Acta Univ. Carolinae Medica, člen etické komise Akademie věd České republiky, člen vědecké rady Státního zdravotního ústavu v Praze.
  Za svůj život byl mnohokrát oceněn - v roce 1985 získal Purkyňovu stříbrnou medaili, v roce 1990 zlatou plaketu Jana Evangelisty Purkyně, v roce 1998 Jubilejní medaili UK a řadu dalších cen a ocenění.
  Nejvýznamnější publikace:
  Nouza, C. John:Imunologie a medicína, Praha, Avicenum 1972 a 76
  Nouza, C. John:Imunologie zdraví a nemoci, Avicenum 1987
  John, J. Schindler:Susceptibility of zoung rats to strains of Brucella varying virulence. J. Hyg. Epid. Micr. Imun. 1, 342/1957/
  John, T. Geršl:Parenteral administration of oil as factor stimul. antibody formation. In Mechanisms of Antibody Formation, Praha, Academia 1960

V případě dotazů nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

 

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

 

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz