LÉKAŘ ROKU 2015 – 8. ročník

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

 • Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři
  MUDr. Miroslav Michek
  Praktický lékař pro dospělé
  Poliklinika Kaplice
 • Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních
  Prim. MUDr. Pavel Černý
  Lékař u lůžka
  Krajská nemocnice Liberec, gynekologicko-porodnické odd.
 • Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí
  MUDr. Jiří Holubář

  Lékař specialista
  Ordinace odborného lékaře chirurga, Poliklinika Plaňanská 1, Praha 10

V odborné části ankety byli oceněni:

 • Hippokratova cena
  Ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.
  MUDr. Daniela Marková
  vedoucí lékařka a spoluzakladatelka Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží
  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Jeseniova cena
  Určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.
  MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
  gastroenterolog
  Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
 • Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru nefrolofie
  Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
  Přednosta kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK
  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Karlovo nám.

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR
DOBRÝ ANDĚL, nadace

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až deseti tisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných a jejich rodinám i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky na dlouhodobou léčbu závažných onemocnění a další výdaje s léčbou spojené. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí zakladatelů nadace a dalších filantropů.

V případě dotazů nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

 

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

 

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz