LÉKAŘ ROKU 2014 – 7. ročník

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

 • Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři
  MUDr. Ludmila Eleková
  Praktická lékařka pro dospělé
  Praha 4 - Chodov
 • Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních
  As. MUDr. Jan Kluh
  Lékař u lůžka
  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
 • Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí
  MUDr. Luboš Tamele

  Lékař specialista 2014
  Ordinace pro klinickou imunologii a alergologii

V odborné části ankety byli oceněni:

 • Hippokratova cena
  Ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.
  MUDr. Pavlína Marková – S.M. Přemysla, SCB
  Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského,
  oddělení lůžek následné péče a paliativní péče
 • Jeseniova cena
  Určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.
  MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.
  Ústav péče o matku a dítě Praha 4 Podolí,
  3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru mikrobiologie a imunologie
  Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
  Ústav patologie 1.LF UK a VFN
  Vedoucí katedry patologické anatomie IPVZ

V případě dotazů nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

 

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

 

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz