Lékař roku 2011 zná své vítěze

Lékař roku zná své vítěze

Lékař roku zná své vítěze. Jsou jimi praktičtí lékaři Dalibor Stosze (Hořice v Podkrkonoší), Michal Turek (Nemocnice Písek) a Petr Kultan (Karvinská hornická nemocnice). Jeseniovu cenu získali Michal Dubský (IKEM), cenu za celoživotní přínos Radana Königová (Klinika popáleninové medicíny VFN Královské Vinohrady), Hippokratovu cenu Jan Trachta (oddělení dětské chirurgie FN Motol). Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR získala česká pobočka Lékařů bez hranic.