Zdravotnická legislativa

Okruh Právních předpisů týkajících se problematiky zdravotnictví je nesmírně široký. Není v možnostech UP ČR všechny právní předpisy uveřejnit. Uveřejňujeme proto pouze ty, nichž si myslíme, že představují základ právní úpravy problematiky zdravotnické legislativy.

Počet uveřejňovaných právních předpisů se budeme nadále snažit rozšiřovat a průběžně aktualizovat.

 1. ZÁKON
  ze dne 17. března 1966
  o péči o zdraví lidu

 2. ZÁKON České národní rady
  ze dne 6. prosince 1991
  o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 3. ZÁKON České národní rady
  ze dne 28. dubna 1992
  o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 4. ZÁKON České národní rady
  ze dne 19. března 1992
  o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

 5. ZÁKON
  ze dne 9. února 1995
  o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

 6. ZÁKON
  ze dne 7. března 1997
  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 7. ZÁKON
  ze dne 19. března 1997
  o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

 8. ZÁKON
  ze dne 15. dubna 2000
  o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

 9. ZÁKON
  ze dne 14. července 2000
  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 10. ZÁKON
  ze dne 30. května 2002
  o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

 11. ZÁKON
  ze dne 29. ledna 2004
  o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta


Upozornění!

Uveřejněné znění právních předpisů odpovídá stavu ke dni 30. dubna 2005 a má pouze informativní charakter. Použití právních předpisů v uveřejněném znění je na vlastní riziko uživatele a UP ČR nenese žádnou odpovědnost za případné škody takovým užitím způsobené. Závazné znění právních předpisů je pouze to znění, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů české republiky.

Adobe Acrobat Reader pro čtení PDF souborů si můžete stáhnout na www.adobe.com nebo na www.stahuj.cz.

Staňte se členem UPČR

Členství v naší společnosti je zcela zdarma a jako člen Unie Pacientů ČR získáte přístup k informacím a jiným zajímavostem z pacientského prostředí. Jako člen UPRČ také můžete využít našich služeb...

Přihláška člena

Poradna uLékaře.cz

Pojďte k našim lékařům
Radíme. Objednáváme. Ošetřujeme.